ČLANAK U LIDER MEDIA

Spoljar-nagrada

Povodom primitka Posebne nagrade Stručnog odbora za poticanje regionalnog razvoja – Special Lider invest 2018.godine, u časopisu Lider media tiskan je članak o Akordu i direktoru Mariu Špoljar.