Reklamacije i povrati za webshop

Početna stranicaReklamacije i povrati za webshop

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22), članak 79., potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana te zahtijevati povrat sredstava od prodavatelja.

Rok od 14 dana počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ukoliko se radi o robi koja se dostavlja u više navrata rok počinje teći od predaje zadnjeg komada.

U slučaju potrebe za povratom/reklamacijom proizvoda, kupac robe je dužan obavijestiti prodavatelja pisanim putem na e-mail adresu info@akord-zupanja.hr.

U slučaju povrata/reklamacije , potrošač je u skladu s odredbama članka 84. (NN 19/22).  Zakona o zaštiti potrošača dužan o svom trošku dostaviti reklamirani proizvod Prodavatelju. Povrat je moguć za neoštećene proizvode, u originalnoj neoštećenoj ambalaži sa pratećom dokumentacijom i originalnim računom, u suprotnom se reklamacija neće priznati.

U skladu sa člankom 79., stavak 1 Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22), Akord d.o.o. izvršiti će povrat sredstava u roku od 14 dana od dana zaprimanja popunjenog Obrasca o jednostranom raskidu ugovora sklopljenog na daljinu, a umanjeno za eventualne stvarne manipulativne troškove povrata robe (sve u skladu s prethodnim pasusom). Povrat novca bit će izvršen tek nakon što roba bude vraćena, odnosno nakon obavijesti da je roba poslana na adresu tvrtke, sukladno članku 83., stavak 3 Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22).

 

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
(kliknuti za preuzimanje)