+385 32 638776

EU Projekt

Eu projekt

Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja

OPIS PROJEKTA

Tvrtka Akord d.o.o. 1. srpnja 2016. godine započela je s provedbom projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“ sukladno Ugovoru o bespovratnim sredstvima potpisanom s Ministarstvom poduzetništava i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projekt ulaganja odnosi se na nabavu i instalaciju novih strojeva, opreme, programskih rješenja i edukacije zaposlenika. Projekt čini nekoliko elemenata:

  • 1) Opremanje poslovnih prostora i stavljanje opreme u funkciju
  • 2) Instalacija računalnih programa i stavljanje u funkciju
  • 3) Usavršavanje i edukacija
  • 4) Promidžba i vidljivost
  • 5) Upravljanje projektom i administracija

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Cilj projekta: Povećanje konkurentnosti tvrtke Akord kroz uvođenje novih tehnologija, povećanje produktivnosti proizvodnje i ostvarivanje izvoza na inozemna tržišta.

OČEKIVANI REZULTATI:

  • R1 Uvedena nova tehnologija u proizvodni i prodajni proces
  • R2 Zaposlenici su dobro upoznati s radom na novim tehnologijama i izvoznim planom
  • R3 Osigurana kvalitetna promocija projekta

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

1.697.031,46 kn

OČEKIVANA BESPOVRATNA POTPORA

618.966,45 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE

1. srpnja 2016. do 1. rujna 2017.

VODITELJ PROJEKTA

Mario Špoljar, direktor

KONTAKT E-MAIL ZA VIŠE INFORMACIJA

akordeuprojekt@gmail.com

Više informacija na:

strukturnifondovi.hr Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Akord d.o.o.

Obavijest o nabavi: Nabava strojeva i opreme

Tvrtka Akord d.o.o. provodi nabavu u okviru projekta „Povećanje konkurentnosti  i učinkovitosti poslovanja tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“, KK.03.2.1.02.0034 financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Predmet nabave: Nabava strojeva i opreme

Evidencijski broj nabave: 03/2016

 

Cjelokupnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

Obavijest o nabavi

Dokumentacija za nadmetanje

Grupa 1 – Tehničke specifikacije 1

Grupa 2 – Tehničke specifikacije 2

Grupa 3 – Tehničke specifikaciije 3

Grupa 4 – Tehničke specifikacije 4

Troskovnik – Grupa 1

Troskovnik – Grupa 2

Troskovnik – Grupa 3

Troskovnik – Grupa 4

Prilozi


 ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA I ODLUKA O ODABIRU DOBAVLJAČA STROJEVA I OPREME

Tvrtka Akord d.o.o. provela je postupak nabave ”Nabava strojeva i opreme”, EBN: 3/2016, s objavom Obavijesti o nabavi dana 18. studenog 2016. godine. Rok za dostavu ponuda bio je 08. prosinca 2016. godine.

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

 

S odabranim ponuditeljima, na temelju uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje te odabrane ponude, sklopit će se Ugovor o nabavi.


SASTANAK PROJEKTNOG TIMA ”AKORD”

ŽUPANJA, 31.08.2016. – U srijedu, 31. kolovoza 2016. godine u prostorima tvrtke Akord d.o.o. u Županji, održan je I. sastanak projektnog tima projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“. Na sastanku su sudjelovali predstavnici tvrtke Akord te Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. koja u projektu pruža uslugutehničke pomoći upravljanja projektom te izrade natječajne dokumentacije i provedbu javne nabave.

Na početku sastanka imenovani su članovi projektnog tima kojeg čine voditelj projekta (direktor i vlasnik tvrtke), računovođe na projektu te stručnjaka za upravljanje projektom.

sastanak

Sudionicima sastanka su predstavljeni ciljevi projekta, aktivnosti potrebne za realizaciju tih ciljeva te očekivani rezultati. Definiran je tok i dinamika održavanja predstojećih aktivnosti te identifikacija uloga i obveza pojedinih članova projektnog tima tijekom razdoblja provedbe projekta.

Ovo je prvi od ukupno 8 predviđenih sastanaka projektnog tima, a održavanje idućeg je planirano već krajem rujna.

Podsjetimo, tvrtka Akord d.o.o., je započela s provedbom projekta 01. srpnja 2016. godine te će trajati 14 mjeseci. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projekt ulaganja odnosi se na nabavu i instalaciju novih strojeva, opreme, programskih rješenja i edukacije zaposlenika, a ukupna vrijednost mu je 1.697.031,46 kuna.

Ovim projektom tvrtka Akord će unaprijeditisvoje proizvodne kapacitete, pridonijeti novom zapošljavanju, rastu i razvoju tvrtke. S obzirom da se projektom nabavljaju strojevi i oprema nove generacije s manjom potrošnjom energije, pridonijet će se i podizanju energetske učinkovitosti proizvodnje te smanjenju troškova električne energije.


2. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA ”AKORD”

VINKOVCI, 20.09.2016. – U utorak, 20. rujna 2016. godine u prostorima Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o., održan je II. sastanak projektnog tima projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“.Ispred tvrtke Akord, nazočio je direktor i voditelj projekta Mario Špoljar dok su ispred Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. nazočili voditelj odjela za poduzetništvo i privlačenje investicija Goran Koprivnjak i viša voditeljica projekta Ivana Marjanović.

akord projekt

Glavna tema sastanka je bila priprema i provedba postupaka nabave za strojeve i informatičku opremu koji su u funkciji unaprjeđenja poslovanja i konkurentnosti tvrtke Akord. Uz pomoć stručnjaka, definirane su tehničke specifikacije strojeva. Podsjetimo tvrtka Akord kroz ovaj projekt, nabavlja CNC stroj za bušenje, glodanje i nutanje iverice, prešu za brikete, kantericu za krivolinijsku obradu drveta te multinamjenski radni stol.

Osim navedenog, na sastanku su analizirane provedene aktivnosti projekta, sukladno planiranom vremenskom planu projekta.

Ovo je drugi od ukupno osam predviđenih sastanaka projektnog tima, a održavanje idućeg je planirano ustudenom 2016. godine.


3. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA ”AKORD”

akord projekt

VINKOVCI, 14.11.2016. – U ponedjeljak, 14. studenog 2016. godine u prostorima Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o., održan je III. sastanak projektnog tima projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“. Ispred tvrtke Akord, nazočio je direktor i voditelj projekta Mario Špoljar dok su ispred Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. nazočili voditelj odjela za poduzetništvo i privlačenje investicija Goran Koprivnjak i viša voditeljica projekta Ivana Marjanović u funkciji tehničke pomoći u provedbi.

Sastanci projektnog tima se održavaju svaka dva mjeseca, a imaju za cilj praćenje provedbe predviđenih aktivnosti te ostvarenih rezultata sukladno izrađenom akcijskom planu. Sukladno navedenom, glavna tema sastanka je bila analiza uspješno poslanog I. kvartalnog izvješća te provedena nabava informatičke, mrežne opreme te računalnih programa. Podsjetimo, kao i ostali strojevi koji se nabavljaju kroz projekt, tako je i informatička oprema u funkciji unaprjeđenja poslovanja i konkurentnosti tvrtke Akord.

Osim navedenog, na sastanku su definirane i predstojeće aktivnosti te zaduženja pojedinih članova projektnog tima, ali i ostalih sudionika u projektu tijekom naredna dva mjeseca projekta.

Održavanje sljedećeg sastanka projektnog tima je planirano za siječanj 2016. godine.


4. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA ”AKORD”

akord projekt

VINKOVCI, 18.01.2017. – U srijedu, 18. siječnja 2017. godine u prostorima Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o., održan je IV. sastanak projektnog tima projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“. Ispred tvrtke Akord, nazočio je direktor i voditelj projekta Mario Špoljar dok su ispred Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. nazočili voditelj odjela za poduzetništvo i privlačenje investicija Goran Koprivnjak i viša voditeljica projekta Ivana Marjanović u funkciji tehničke pomoći u provedbi.

Tema sastanka je bila analiza dinamike provedbe nabava u okviru projekta te je iskazano zadovoljstvo prisutnih u pogledu istih. Također, revidiran je i akcijski plan provedbe projekta čije redovito ažuriranje omogućava lakše praćenje projektnih aktivnosti. Tijekom siječnja planirano je održavanje seminara o izvozu za zaposlenike tvrtke Akord, a trenutno je u pripremi i izrada promotivnih materijala koji za vrijeme trajanja projekta, ali i nakon njegove provedbe imaju za cilj informirati širu javnost o ostvarenoj potpori iz fondova EU.

Osim navedenog, na sastanku su definirane i druge aktivnosti te zaduženja pojedinih članova projektnog tima, ali i ostalih sudionika u projektu tijekom naredna dva mjeseca projekta.

Održavanje sljedećeg sastanka projektnog tima je planirano za ožujak 2017. godine.


5. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA ”AKORD”

akord projekt

ŽUPANJA, 17.03.2017. – U petak, 17.03.2017. godine u prostorima tvrtke Akord održan je V. sastanak projektnog tima projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“. Ispred tvrtke Akord, nazočan je bio direktor i voditelj projekta Mario Špoljar, te gospodin Milan Lazarević, dok su ispred Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. nazočili voditelj odjela za razvoj poduzetništva i privlačenje investicija Goran Koprivnjak i projektni asistent Rudi Štekl.

Teme sastanka bile su izvještavanje ugovornog tijela o provedbi projekta, izrada natječajne dokumentacije vezane za nabavu viličara, provedba postupka nabave sustava video nadzora, protuprovalnog sustava i sustava vatrodojave, te izrada promotivnih materijala. Naglasak sastanka stavljen je na izradi elaborata o organizacijskoj strukturi i sistematizaciji radnih mjesta tvrtke Akord d.o.o. koji predstavlja jedan od važnih outputa ovog projekta.

Osim navedenog na sastanku se razgovaralo o predstoječim aktivnostima do kraja projekta, te zaduženjima pojedinih članova projetknog tima, ali i ostalih sudionika u projektu tijekom naredna dva mjeseca projekta.

Održavanje sljedećeg sastanka projektnog tima je planirano za svibanj 2017. godine.


6. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA ”AKORD”

akord projekt

ŽUPANJA, 10.05.2017. – U prostorima tvrtke Akord održan je   VI. sastanak projektnog tima projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“. Ispred tvrtke Akord, nazočan je bio direktor i voditelj projekta Mario Špoljar, te gospodin Milan Lazarević, dok je ispred Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. nazočio voditelj odjela za razvoj poduzetništva i privlačenje investicija Goran Koprivnjak.

Teme sastanka bile su izvještavanje ugovornog tijela o provedbi projekta, dinamika provedbe planiranih edukacija, izrada promotivnih materijala i organizacija ostalih promotivnih aktivnosti.

Osim navedenog na sastanku se razgovaralo o predstojećim aktivnostima do kraja projekta, te zaduženjima pojedinih članova projektnog tima, ali i ostalih sudionika u projektu tijekom naredna dva mjeseca projekta.

Održavanje sljedećeg sastanka projektnog tima je planirano za lipnja 2017. godine.

 


EUROPSKI TJEDAN

Održan 1. Sajam EU projekata u Županji

akord projekt

Održan 1. Sajam EU projekata u Županji
ŽUPANJA, 11.05.2017. – U organizaciji LAR Vjeverica, povodom obilježavanja Europskog tjedna, na Trgu kralja Tomislava u Županji organiziran je Sajam EU projekata s ciljem prezentiranja lokalnih projekata financiranih iz EU fondova.

Tvrtka ”Akord” d.o.o. građanstvu je predstavila vlastita iskustva u njihovoj provedbi, kao primjer dobre prakse i motivacija za intenzivnije korištenje fondova EU-a.


7. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA ”AKORD”

akord projekt

Održan VII. sastanak projektnog tima projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“

ŽUPANJA, 02.06.2017. – U prostorima tvrtke Akord održan je  VII. sastanak projektnog tima projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“. Ispred tvrtke Akord, nazočan je bio direktor i voditelj projekta Mario Špoljar, te gospodin Milan Lazarević, dok je ispred Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. prisustvovao voditelj odjela za razvoj poduzetništva i privlačenje investicija Goran Koprivnjak.

Teme sastanka bile su izvještavanje ugovornog tijela o provedbi projekta, dinamika provedbe planiranih edukacija i organizacija finalne konferencije projekta.

Na sastanku se razgovaralo o predstojećim aktivnostima do kraja projekta, te zaduženjima pojedinih članova projektnog tima, ali i ostalih sudionika u projektu do samog kraja projekta.

Održavanje sljedećeg sastanka projektnog tima je planirano za srpnja 2017. godine.

 


8. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA ”AKORD”

ŽUPANJA, 10.07.2017. – U ponedjeljak, 10.07.2017. godine u prostorima Agencije za razvoj Vukovarsko srijemske županije Hrast d.o.o. održan je   VIII. sastanak projektnog tima projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“. Ispred tvrtke Akord, nazočan je bio direktor i voditelj projekta Mario Špoljar, te gospodin Milan Lazarević, dok je ispred Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. nazočili voditelj odjela za razvoj poduzetništva i privlačenje investicija Goran Koprivnjak.

Teme sastanka bile su izrada završnog izvješća o provedenom projektu. Voditelj projekta je iskazao zadovoljstvo tijekom same provedbe projekta te rezultatima koje je projekt pružio samoj tvrtci. Na sastanku se i definirao termin završne konferencije koja će se održati 26. kolovoza 2017. godine s početkom u 14:00h. Također, utvrđena je lista sudinika završne konferencije te su podjeljena zaduženja vezana uz samu organizaciju završne konferencije.

Završna konferencija projekta

„Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“

akord eu projekt

 

U prostorima tvrtke Akord, u Županji 26. kolovoza 2017. godine s početkom u 14:00 sati, održana je završna konferencija projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“.

Ukupna vrijednost projekta je 1.697.031,46 kn, a bespovratna sredstva osigurana su u iznosu od 618.966,45 kn. Nositelj projekta je tvrtka Akord d.o.o., a sufinanciran je sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Projekt je započeo 1. srpnja 2016. godine, a završava 1. rujna 2017. godine, sukladno Ugovoru o bespovratnim sredstvima potpisanom s Ministarstvom poduzetništava i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti tvrtke Akord kroz uvođenje novih tehnologija, povećanje produktivnosti proizvodnje i ostvarivanje izvoza na inozemna tržišta.

Na početku završne konferencije uzvanike je pozdravio voditelj projekta, gospodin Mario Špoljar, ujedno vlasnik i direktor tvrtke Akord d.o.o. koji je, tijekom konferencije, predstavio ostvarene aktivnosti i rezultate projekta.

Konferencija se nastavila s prezentiranjem trenutno aktualnih natječaja za poduzetnike koje je predstavio gospodin Goran Koprivnjak, savjetnik za ruralni razvoj, poljoprivredu i poduzetništvo – Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.

U proizvodnim pogonima tvrtke svim sudionicima predstavljeni su novi strojevi i oprema. Iz projekta su nabavljeni strojevi namijenjeni proizvodnji namještaja kao što su CNC stroj za obradu iverice, viličar, preša za brikete, multinamujenski radni stol za obradu iverice, ali i oprema koja je instalirana u poslovne prostore tvrtke pri čemu izdvajamo sustav videonadzora, sustav protuprovale, sustav vatrodojave.