EU Projekt

Eu projekt

Povećanje konkurentnosti tvrtke implementacijom internet trgovine

1 OPĆI PODACI O PROJEKTU
KK.03.2.1.17.0319
27.08.2018. 20:45h
Naziv projekta:

Povećanje konkurentnosti tvrtke implementacijom internet trgovine.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 126.075,00 kn

EU sufinanciranje projekta: 100.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 12 mjeseci

2 PRIJAVITELJ
2.1 Opći podaci o prijavitelju

OIB: 97777678206
AKORD d.o.o

2.2 Kontakt podaci

Akord d.o.o

Veliki Kraj 131. 32270 Županja

Broj telefona: +385 98217427
E-pošta: info@akord-zupanja.hr
www.akord-zupanja.hr

Odgovorna osoba: Mario Špoljar, direktor

OPĆI PODACI O PROJEKTU
Cilj projekta:

“Jačanje tržište pozicije uvođenjem novog kanala prodaje – Internet trgovine“. Realizacijom projekta riješiti će se dosadašnja ograničenja u poslovanju kao što su ograničena dostupnost i ograničeni prodajni doseg. Isto tako, uvođenje Internet trgovine rezultira jednostavnijom administracijom ,smanjenjem troškova poslovanja te utječe na bolju mjerljivost
rezultata odnosno u svakom trenutku možete vidjeti posječenost trgovine, najprodavanije proizvode, najpregledavanije proizvode de demografsku i dobnu skupine kupaca. Sve prethodno
navedeno predstavlja kvalitetnu osnovu za jačanjem tržišne pozicije odnosno za povećanje konkurentnosti.

Opis projekta:

Projektom se planira implementirati Internet trgovina kao novi prodajni kanal u poslovanju tvrtke s osnovnom djelatnošću proizvodnje namještaja. Internet trgovina će se implementirati
kroz realizaciju sljedećih podaktivnosti: izrada koncepta i upravljanje projektom izrade Internet trgovine, izrada dizajna i razvoj strukture Internet trgovine, izrada i razvoj funkcionalne teme
e-commerce platforme prema dizajnu i konceptu izrađenom za brand Akord d.o.o., izrada dodatnih funkcionalnih, dinamičkih i interaktivnih elemenata, izrada prilagodba – responzivni
prikaz te jednogodišnji zakup, održavanje i administracija Internet trgovine.
Poveznica na domenu na koju se odnose rješenja iz projekta: www.akord-zupanja.hr .
Naziv i informacije odabranog pružatelja usluge: Biroprint d.o.o., Vijenac Jakova Gotovca 4, 31 000 Osijek, www.biroprint.hr.
Uvođenjem Internet trgovine očekuju se sljedeći rezultati koji će uvelike doprinijeti konkurentnosti tvrtke: niži troškovi poslovanja (troškovi e-trgovine su puno manji od troškova fizičke
prodaje jer kod fizičke trgovine morate zaposliti djelatnike koji će se baviti prodajom, rukovođenjem, upravljanjem i održavanjem dok se kod e-trgovine veliki dio procesa odvija
automatizmom, također cijene najma prostora, režijski troškovi, komunalna davanja kod e-trgovine su gotovo zanemarivi odnosno iznose nekoliko stotina kuna godišnje, jednostavna
administracija (kod većine softverskih rješenja upravljačkom sučelju je moguće pristupiti putem bilo kojeg uređaja koji ima pristup internetu, ako želite promijeniti cijenu, dodati ili maknuti
proizvod, mijenjati opis ili nešto drugo, to možete učiniti brzo i samostalno), stalna dostupnost (za razliku od fizičke prisutnosti e-trgovina je dostupna 24/7 i nije potrebno aktivno nadzirati
rad, budući da kupac može preko web shopa saznati ono što ga zanima i izvršiti kupnju ili barem poslati upit), veći prodajni doseg (fizičkom ste trgovinom uglavnom vezani za kupce iz vaše
neposredne blizine dok web shop omogućuje kupcima iz drugih gradova, županija, čak i država, da pregledavaju vašu ponudu i postanu vaši kupci), mjerljivi rezultati (svaka aktivnost na
vašoj Internet trgovini je mjerljiva, u svakom trenutku možete vidjeti posjećenost trgovine, najpregledavanije proizvode, najprodavanije proizvode, domografsku i dobnu analizu kupaca,
izvore prometa na web shopu te mnoge druge informacije koje će biti korisne za analizu poslovanja).

Svrha i opravdanost:

Cilj projekta:“Jačanje tržište pozicije uvođenjem novog kanala prodaje – Internet trgovine“. Realizacijom projekta riješiti će se dosadašnja ograničenja u poslovanju kao što su ograničena
dostupnost i ograničeni prodajni doseg. Isto tako, uvođenje Internet trgovine rezultira jednostavnijom administracijom ,smanjenjem troškova poslovanja te utječe na bolju mjerljivost
rezultata odnosno u svakom trenutku možete vidjeti posječenost trgovine, najprodavanije proizvode, najpregledavanije proizvode de demografsku i dobnu skupine kupaca. EU sredstva je vrijedno ulagati u ovaj projekt iz razloga što će se realizacijom ovog projekta doprinijeti postizanju ciljeva definiranim Sporazumom o partnerstvu između RH i Europske komisije – pružanje potpore u približavanju RH ostalim državama EU, odnosno regijama, ubrzavanjem gospodarskog rasta i poticanjem zapošljavanja. Realizacijom projekta doprinijeti će se predmetu, svrsi i pokazateljima poziva na način da će se projektom uvesti novi kanal prodaje i prezentiranja proizvoda što će doprinijeti ostvarenju cilja – jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH. Realizacijom projekta odnosno implementacijom Internet trgovine u poslovanje korisnika stvoriti će se novi kanal za prodaju i prezentaciju proizvoda.
Ograničena dostupnost i ograničeni prodajni doseg su trenutni problem u poslovanju korisnika koji će se riješiti uvođenjem Internet trgovine u poslovanje odnosno omogućiti će se prodaja
proizvoda bez prostornih i ograničenja vezanih za radno vrijeme korisnika. Realizacija projekta omogućiti će smanjenje troškova poslovanja te povećanje prihoda od prodaje širenjem bazepotencijalnih kupaca a što će sve u konačnici dovesti do povećanja konkurentnosti korisnika i jačanje njegove pozicije na zahtjevnom globalnom tržištu.

Održivost rezultata:
Održivost rezultata nakon završetka projekta
Postprojektne aktivnosti nakon realizacije poslovanja će se financirati sredstvima iz redovnog poslovanja korisnika odnosno neće biti potrebe za angažiranjem financijskih sredstava iz
vanjskih izvora s obzirom da financiranje postprojektnih aktivnosti ne zahtjeva visoke financijske izdatke. Navedeni izdaci se odnose na financiranje godišnjih zakupa domene, održavanja i
administracije Internet trgovine. Realizacijom projekta omogućiti će se veća dostupnost i vidljivost proizvoda što do sada nije bilo moguće kroz klasičnu fizičku prodaju i prezentacijske
aktivnosti koje nisu u potpunosti davale potencijalnim kupcima informaciju glede karakteristika i cijene proizvoda. Internet trgovina će omogućiti rješavanje problema barijera – ograničenja
u poslovanju u smislu dostupnosti proizvoda i radnog vremena.U smislu institucionalne održivosti tvrtka će biti u potpunosti odgovorna za nastavak projektnih aktivnosti i bit će ”vlasnik”
projektnih rezultata. Odgovornost nositelja projekta nakon završetka projekta će biti vezana uz održavanje nabavljene opreme, praćenje kretanja troškova, produktivnosti, obavljanje
marketinških aktivnosti, ulagati će u daljnja usavršavanje svih zaposlenika i dr. dakle nastavak aktivnosti započetih u toku projekta.
Cilj projekta:“Jačanje tržište pozicije uvođenjem novog kanala prodaje – Internet trgovine“. Realizacijom projekta riješiti će se dosadašnja ograničenja u poslovanju kao što su ograničena
dostupnost i ograničeni prodajni doseg. Isto tako, uvođenje Internet trgovine rezultira jednostavnijom administracijom ,smanjenjem troškova poslovanja te utječe na bolju mjerljivost
rezultata odnosno u svakom trenutku možete vidjeti posječenost trgovine, najprodavanije proizvode, najpregledavanije proizvode de demografsku i dobnu skupine kupaca. EU sredstva je
vrijedno ulagati u ovaj projekt iz razloga što će se realizacijom ovog projekta doprinijeti postizanju ciljeva definiranim Sporazumom o partnerstvu između RH i Europske komisije – pružanje
potpore u približavanju RH ostalim državama EU, odnosno regijama, ubrzavanjem gospodarskog rasta i poticanjem zapošljavanja. Realizacijom projekta doprinijeti će se predmetu, svrsi i
pokazateljima poziva na način da će se projektom uvesti novi kanal prodaje i prezentiranja proizvoda što će doprinijeti ostvarenju cilja – jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti
MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju
informacijskog društva u RH. Realizacijom projekta odnosno implementacijom Internet trgovine u poslovanje korisnika stvoriti će se novi kanal za prodaju i prezentaciju proizvoda.
Ograničena dostupnost i ograničeni prodajni doseg su trenutni problem u poslovanju korisnika koji će se riješiti uvođenjem Internet trgovine u poslovanje odnosno omogućiti će se prodaja
proizvoda bez prostornih i ograničenja vezanih za radno vrijeme korisnika. Realizacija projekta omogućiti će smanjenje troškova poslovanja te povećanje prihoda od prodaje širenjem baze
potencijalnih kupaca a što će sve u konačnici dovesti do povećanja konkurentnosti korisnika i jačanje njegove pozicije na zahtjevnom globalnom tržištu.
Ispisano: 27.08.2018. 20:45h 5
Informacije o provedbenim kapacitetima i odabiru partnera:
Tvrtka Akord d.o.o. osnovana je 1999. godine kao obrt za prodaju namještaja, a od 2008. godine obrt je preregistriran u tvrtku pod nazivom “Akord d.o.o.”i tada kreće s proizvodnjom
namještaja. Tvrtka se bavi i izradom aluminijskih ograda i komarnika, te posjeduje vlastiti prodajni salon namještaja i trgovinu za prodaju profesionalnog alata i pribora. Tvrtka je registrirana
na Trgovačkom sudu u Osijeku s matičnim brojem 030094758. Trenutno ima 19 zaposlenih prema satima rada od čega je 7 radnika u proizvodnji ( 1 NKV radnik, 5 stolara, 1 vozač ), vlasnik
se bavi upravljačkim poslovima (SSS), voditelj računovodstva (SSS) i 5 prodavača (SSS). Tvrtka ima isti vanjski knjigovodstveni servis već 15 godina u kontinuitetu.
U kontekstu znanja u upravljanju projektima tvrtka je uspješno provela EU projekt financiran u okviru poziva ”Potpora povećanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva”
– IPA program. Radi se o projektu ”New tecnologies for greater competitiveness”, broj ugovora: IPA2007/HR/16IPO/001-040432, ukupne vrijednosti 244.347,34 eura, koji je trajao 17
mjeseci . Iisto tako, tvrtka je uspješno provela i projekt „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“ u visini od 1,4
mil.HRK koji je financiran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Važno je naglasiti da su projekti provedeni većim dijelom samostalno uz vanjsku tehničku pomoć u određenim
segmentima provedbe. Voditelj projekta je bio direktor tvrtke koji će i u ovom projektu imati istu ulogu.Tvrtka posjeduje sve potrebne financijske, operativne, tehničke i upravljačke
kapacitete za provođenje projekta, posluje s dobiti, ima dobar bonitet, likvidnost i solventnost. Prijavitelj projekt prijavljuje samostalno.

Eu projekt

Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja

OPIS PROJEKTA

Tvrtka Akord d.o.o. 1. srpnja 2016. godine započela je s provedbom projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“ sukladno Ugovoru o bespovratnim sredstvima potpisanom s Ministarstvom poduzetništava i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projekt ulaganja odnosi se na nabavu i instalaciju novih strojeva, opreme, programskih rješenja i edukacije zaposlenika. Projekt čini nekoliko elemenata:

  • 1) Opremanje poslovnih prostora i stavljanje opreme u funkciju
  • 2) Instalacija računalnih programa i stavljanje u funkciju
  • 3) Usavršavanje i edukacija
  • 4) Promidžba i vidljivost
  • 5) Upravljanje projektom i administracija

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Cilj projekta: Povećanje konkurentnosti tvrtke Akord kroz uvođenje novih tehnologija, povećanje produktivnosti proizvodnje i ostvarivanje izvoza na inozemna tržišta.

OČEKIVANI REZULTATI:

  • R1 Uvedena nova tehnologija u proizvodni i prodajni proces
  • R2 Zaposlenici su dobro upoznati s radom na novim tehnologijama i izvoznim planom
  • R3 Osigurana kvalitetna promocija projekta

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

1.697.031,46 kn

OČEKIVANA BESPOVRATNA POTPORA

618.966,45 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE

1. srpnja 2016. do 1. rujna 2017.

VODITELJ PROJEKTA

Mario Špoljar, direktor

KONTAKT E-MAIL ZA VIŠE INFORMACIJA

akordeuprojekt@gmail.com

Više informacija na:

strukturnifondovi.hr Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Akord d.o.o.

Obavijest o nabavi: Nabava strojeva i opreme

Tvrtka Akord d.o.o. provodi nabavu u okviru projekta „Povećanje konkurentnosti  i učinkovitosti poslovanja tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“, KK.03.2.1.02.0034 financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Predmet nabave: Nabava strojeva i opreme

Evidencijski broj nabave: 03/2016

 

Cjelokupnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

Obavijest o nabavi

Dokumentacija za nadmetanje

Grupa 1 – Tehničke specifikacije 1

Grupa 2 – Tehničke specifikacije 2

Grupa 3 – Tehničke specifikaciije 3

Grupa 4 – Tehničke specifikacije 4

Troskovnik – Grupa 1

Troskovnik – Grupa 2

Troskovnik – Grupa 3

Troskovnik – Grupa 4

Prilozi


 ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA I ODLUKA O ODABIRU DOBAVLJAČA STROJEVA I OPREME

Tvrtka Akord d.o.o. provela je postupak nabave ”Nabava strojeva i opreme”, EBN: 3/2016, s objavom Obavijesti o nabavi dana 18. studenog 2016. godine. Rok za dostavu ponuda bio je 08. prosinca 2016. godine.

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

 

S odabranim ponuditeljima, na temelju uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje te odabrane ponude, sklopit će se Ugovor o nabavi.


SASTANAK PROJEKTNOG TIMA ”AKORD”

ŽUPANJA, 31.08.2016. – U srijedu, 31. kolovoza 2016. godine u prostorima tvrtke Akord d.o.o. u Županji, održan je I. sastanak projektnog tima projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“. Na sastanku su sudjelovali predstavnici tvrtke Akord te Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. koja u projektu pruža uslugutehničke pomoći upravljanja projektom te izrade natječajne dokumentacije i provedbu javne nabave.

Na početku sastanka imenovani su članovi projektnog tima kojeg čine voditelj projekta (direktor i vlasnik tvrtke), računovođe na projektu te stručnjaka za upravljanje projektom.

sastanak

Sudionicima sastanka su predstavljeni ciljevi projekta, aktivnosti potrebne za realizaciju tih ciljeva te očekivani rezultati. Definiran je tok i dinamika održavanja predstojećih aktivnosti te identifikacija uloga i obveza pojedinih članova projektnog tima tijekom razdoblja provedbe projekta.

Ovo je prvi od ukupno 8 predviđenih sastanaka projektnog tima, a održavanje idućeg je planirano već krajem rujna.

Podsjetimo, tvrtka Akord d.o.o., je započela s provedbom projekta 01. srpnja 2016. godine te će trajati 14 mjeseci. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projekt ulaganja odnosi se na nabavu i instalaciju novih strojeva, opreme, programskih rješenja i edukacije zaposlenika, a ukupna vrijednost mu je 1.697.031,46 kuna.

Ovim projektom tvrtka Akord će unaprijeditisvoje proizvodne kapacitete, pridonijeti novom zapošljavanju, rastu i razvoju tvrtke. S obzirom da se projektom nabavljaju strojevi i oprema nove generacije s manjom potrošnjom energije, pridonijet će se i podizanju energetske učinkovitosti proizvodnje te smanjenju troškova električne energije.


2. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA ”AKORD”

VINKOVCI, 20.09.2016. – U utorak, 20. rujna 2016. godine u prostorima Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o., održan je II. sastanak projektnog tima projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“.Ispred tvrtke Akord, nazočio je direktor i voditelj projekta Mario Špoljar dok su ispred Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. nazočili voditelj odjela za poduzetništvo i privlačenje investicija Goran Koprivnjak i viša voditeljica projekta Ivana Marjanović.

akord projekt

Glavna tema sastanka je bila priprema i provedba postupaka nabave za strojeve i informatičku opremu koji su u funkciji unaprjeđenja poslovanja i konkurentnosti tvrtke Akord. Uz pomoć stručnjaka, definirane su tehničke specifikacije strojeva. Podsjetimo tvrtka Akord kroz ovaj projekt, nabavlja CNC stroj za bušenje, glodanje i nutanje iverice, prešu za brikete, kantericu za krivolinijsku obradu drveta te multinamjenski radni stol.

Osim navedenog, na sastanku su analizirane provedene aktivnosti projekta, sukladno planiranom vremenskom planu projekta.

Ovo je drugi od ukupno osam predviđenih sastanaka projektnog tima, a održavanje idućeg je planirano ustudenom 2016. godine.


3. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA ”AKORD”

akord projekt

VINKOVCI, 14.11.2016. – U ponedjeljak, 14. studenog 2016. godine u prostorima Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o., održan je III. sastanak projektnog tima projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“. Ispred tvrtke Akord, nazočio je direktor i voditelj projekta Mario Špoljar dok su ispred Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. nazočili voditelj odjela za poduzetništvo i privlačenje investicija Goran Koprivnjak i viša voditeljica projekta Ivana Marjanović u funkciji tehničke pomoći u provedbi.

Sastanci projektnog tima se održavaju svaka dva mjeseca, a imaju za cilj praćenje provedbe predviđenih aktivnosti te ostvarenih rezultata sukladno izrađenom akcijskom planu. Sukladno navedenom, glavna tema sastanka je bila analiza uspješno poslanog I. kvartalnog izvješća te provedena nabava informatičke, mrežne opreme te računalnih programa. Podsjetimo, kao i ostali strojevi koji se nabavljaju kroz projekt, tako je i informatička oprema u funkciji unaprjeđenja poslovanja i konkurentnosti tvrtke Akord.

Osim navedenog, na sastanku su definirane i predstojeće aktivnosti te zaduženja pojedinih članova projektnog tima, ali i ostalih sudionika u projektu tijekom naredna dva mjeseca projekta.

Održavanje sljedećeg sastanka projektnog tima je planirano za siječanj 2016. godine.


4. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA ”AKORD”

akord projekt

VINKOVCI, 18.01.2017. – U srijedu, 18. siječnja 2017. godine u prostorima Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o., održan je IV. sastanak projektnog tima projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“. Ispred tvrtke Akord, nazočio je direktor i voditelj projekta Mario Špoljar dok su ispred Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. nazočili voditelj odjela za poduzetništvo i privlačenje investicija Goran Koprivnjak i viša voditeljica projekta Ivana Marjanović u funkciji tehničke pomoći u provedbi.

Tema sastanka je bila analiza dinamike provedbe nabava u okviru projekta te je iskazano zadovoljstvo prisutnih u pogledu istih. Također, revidiran je i akcijski plan provedbe projekta čije redovito ažuriranje omogućava lakše praćenje projektnih aktivnosti. Tijekom siječnja planirano je održavanje seminara o izvozu za zaposlenike tvrtke Akord, a trenutno je u pripremi i izrada promotivnih materijala koji za vrijeme trajanja projekta, ali i nakon njegove provedbe imaju za cilj informirati širu javnost o ostvarenoj potpori iz fondova EU.

Osim navedenog, na sastanku su definirane i druge aktivnosti te zaduženja pojedinih članova projektnog tima, ali i ostalih sudionika u projektu tijekom naredna dva mjeseca projekta.

Održavanje sljedećeg sastanka projektnog tima je planirano za ožujak 2017. godine.


5. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA ”AKORD”

akord projekt

ŽUPANJA, 17.03.2017. – U petak, 17.03.2017. godine u prostorima tvrtke Akord održan je V. sastanak projektnog tima projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“. Ispred tvrtke Akord, nazočan je bio direktor i voditelj projekta Mario Špoljar, te gospodin Milan Lazarević, dok su ispred Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. nazočili voditelj odjela za razvoj poduzetništva i privlačenje investicija Goran Koprivnjak i projektni asistent Rudi Štekl.

Teme sastanka bile su izvještavanje ugovornog tijela o provedbi projekta, izrada natječajne dokumentacije vezane za nabavu viličara, provedba postupka nabave sustava video nadzora, protuprovalnog sustava i sustava vatrodojave, te izrada promotivnih materijala. Naglasak sastanka stavljen je na izradi elaborata o organizacijskoj strukturi i sistematizaciji radnih mjesta tvrtke Akord d.o.o. koji predstavlja jedan od važnih outputa ovog projekta.

Osim navedenog na sastanku se razgovaralo o predstoječim aktivnostima do kraja projekta, te zaduženjima pojedinih članova projetknog tima, ali i ostalih sudionika u projektu tijekom naredna dva mjeseca projekta.

Održavanje sljedećeg sastanka projektnog tima je planirano za svibanj 2017. godine.


6. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA ”AKORD”

akord projekt

ŽUPANJA, 10.05.2017. – U prostorima tvrtke Akord održan je   VI. sastanak projektnog tima projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“. Ispred tvrtke Akord, nazočan je bio direktor i voditelj projekta Mario Špoljar, te gospodin Milan Lazarević, dok je ispred Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. nazočio voditelj odjela za razvoj poduzetništva i privlačenje investicija Goran Koprivnjak.

Teme sastanka bile su izvještavanje ugovornog tijela o provedbi projekta, dinamika provedbe planiranih edukacija, izrada promotivnih materijala i organizacija ostalih promotivnih aktivnosti.

Osim navedenog na sastanku se razgovaralo o predstojećim aktivnostima do kraja projekta, te zaduženjima pojedinih članova projektnog tima, ali i ostalih sudionika u projektu tijekom naredna dva mjeseca projekta.

Održavanje sljedećeg sastanka projektnog tima je planirano za lipnja 2017. godine.

 


EUROPSKI TJEDAN

Održan 1. Sajam EU projekata u Županji

akord projekt

Održan 1. Sajam EU projekata u Županji
ŽUPANJA, 11.05.2017. – U organizaciji LAR Vjeverica, povodom obilježavanja Europskog tjedna, na Trgu kralja Tomislava u Županji organiziran je Sajam EU projekata s ciljem prezentiranja lokalnih projekata financiranih iz EU fondova.

Tvrtka ”Akord” d.o.o. građanstvu je predstavila vlastita iskustva u njihovoj provedbi, kao primjer dobre prakse i motivacija za intenzivnije korištenje fondova EU-a.


7. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA ”AKORD”

akord projekt

Održan VII. sastanak projektnog tima projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“

ŽUPANJA, 02.06.2017. – U prostorima tvrtke Akord održan je  VII. sastanak projektnog tima projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“. Ispred tvrtke Akord, nazočan je bio direktor i voditelj projekta Mario Špoljar, te gospodin Milan Lazarević, dok je ispred Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. prisustvovao voditelj odjela za razvoj poduzetništva i privlačenje investicija Goran Koprivnjak.

Teme sastanka bile su izvještavanje ugovornog tijela o provedbi projekta, dinamika provedbe planiranih edukacija i organizacija finalne konferencije projekta.

Na sastanku se razgovaralo o predstojećim aktivnostima do kraja projekta, te zaduženjima pojedinih članova projektnog tima, ali i ostalih sudionika u projektu do samog kraja projekta.

Održavanje sljedećeg sastanka projektnog tima je planirano za srpnja 2017. godine.

 


8. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA ”AKORD”

ŽUPANJA, 10.07.2017. – U ponedjeljak, 10.07.2017. godine u prostorima Agencije za razvoj Vukovarsko srijemske županije Hrast d.o.o. održan je   VIII. sastanak projektnog tima projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“. Ispred tvrtke Akord, nazočan je bio direktor i voditelj projekta Mario Špoljar, te gospodin Milan Lazarević, dok je ispred Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. nazočili voditelj odjela za razvoj poduzetništva i privlačenje investicija Goran Koprivnjak.

Teme sastanka bile su izrada završnog izvješća o provedenom projektu. Voditelj projekta je iskazao zadovoljstvo tijekom same provedbe projekta te rezultatima koje je projekt pružio samoj tvrtci. Na sastanku se i definirao termin završne konferencije koja će se održati 26. kolovoza 2017. godine s početkom u 14:00h. Također, utvrđena je lista sudinika završne konferencije te su podjeljena zaduženja vezana uz samu organizaciju završne konferencije.

Završna konferencija projekta

„Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“

akord eu projekt

 

U prostorima tvrtke Akord, u Županji 26. kolovoza 2017. godine s početkom u 14:00 sati, održana je završna konferencija projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke Akord kroz nabavu novih strojeva i programskih rješenja“.

Ukupna vrijednost projekta je 1.697.031,46 kn, a bespovratna sredstva osigurana su u iznosu od 618.966,45 kn. Nositelj projekta je tvrtka Akord d.o.o., a sufinanciran je sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Projekt je započeo 1. srpnja 2016. godine, a završava 1. rujna 2017. godine, sukladno Ugovoru o bespovratnim sredstvima potpisanom s Ministarstvom poduzetništava i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti tvrtke Akord kroz uvođenje novih tehnologija, povećanje produktivnosti proizvodnje i ostvarivanje izvoza na inozemna tržišta.

Na početku završne konferencije uzvanike je pozdravio voditelj projekta, gospodin Mario Špoljar, ujedno vlasnik i direktor tvrtke Akord d.o.o. koji je, tijekom konferencije, predstavio ostvarene aktivnosti i rezultate projekta.

Konferencija se nastavila s prezentiranjem trenutno aktualnih natječaja za poduzetnike koje je predstavio gospodin Goran Koprivnjak, savjetnik za ruralni razvoj, poljoprivredu i poduzetništvo – Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.

U proizvodnim pogonima tvrtke svim sudionicima predstavljeni su novi strojevi i oprema. Iz projekta su nabavljeni strojevi namijenjeni proizvodnji namještaja kao što su CNC stroj za obradu iverice, viličar, preša za brikete, multinamujenski radni stol za obradu iverice, ali i oprema koja je instalirana u poslovne prostore tvrtke pri čemu izdvajamo sustav videonadzora, sustav protuprovale, sustav vatrodojave.