Lazurit PerfekTON 0.75L Ebanovina

5,99 

Na zalihi

SKU: 3920 Kategorije: ,

Opis

Lazurit PerfekTON 0.75L Ebanovina je kvalitetni tankoslojni lazurni premaz namijenjen učinkovitoj zaštiti svih vrsta drvenih površina u zatvorenim i otvorenim prostorima. Premaz duboko prodire u drvenu površinu, a idealna zaštita i estetski efekt postiže se u kombinaciji sa završnim slojem Perfektop debeloslojne lazure. Na novo drvo se nanosi kistom, valjkom, prskanjem ili namakanjem u 1-3 sloja, ovisno od podloge, uvjeta eksploatacije ili željenog izgleda. Prekriva 9 – 12 m2/l u jednom sloju na glatkoj površini.

Namjena: PERFEKTON je kvalitetni tankoslojni lazurni premaz namijenjen učinkovitoj zaštiti svih vrsta drvenih površina u zatvorenim i otvorenim prostorima. Premaz duboko prodire u drvenu površinu, a idealna zaštita i estetski efekt postiže se u kombinaciji sa završnim slojem Perfektop debeloslojne lazure.

Sastav: PERFEKTON je tankoslojno lazurni premaz izrađen na osnovi alkidnog veziva, s visokokvalitetnim transparentnim pigmentima i aditivima.

Upute za upotrebu

Drvene površine prije nanošenja očistiti i osušiti. Proizvod je pripremljen za upotrebu, nije ga potrebno razrjeđivati. Prije upotrebe proizvod dobro protresti ili pomiješati. Nanošenje kistom, valjkom, prskanjem ili namakanjem. Pribor oprati sintetičkom/ alkidnim/uljnim razrjeđivačem. Na novo drvo nano se u 1-3 sloja, ovisno od podloge, uvjeta eksploatacije ili željenog izgleda, Sušenje na temperaturi između +5 i +25°C i relativnoj vlažnosti zraka do 65%, nakon 112 sati suho na dodir, nakon 24 sata suho za sljedeći nanos. Kod nižih temperatura i većeg postotka vlage u zraku od preporučenih, sušenje može biti znatno usporeno.

Izdašnost: 9 – 12 m2/l u jednom sloju na glatkoj površini. Potrošnja ovisi o vrsti, obradi i starosti drveta, prethodnim premazima, prosušenosti, te načinu aplikacije.

Skladištenje: čuvati na suhom i prozračnom mjestu izvan utjecaja sunčevih zraka, izvan dohvata djece, na temperaturi od +5 do 25°C.

Rok upotrebe: najmanje 36 mjeseci od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje otisnut je na ambalaži.

EUH208 Sadrži 2-butanom oksim. Može izazvati alergijsku reakciju. HOS (A/f): 700g/l; max 695g/l, H226 Zapaljiva tekućina i para. H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. H372 Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. H11 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. P101 Ako je potrebna liječnika pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

P102 Čuvati izvan dohvata djece. P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. P260 Ne udisati prašinu/dim/plin/pare/aerosol. P271 Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. P301+310 AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/. P204+P340 AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. P331 NE izazivati povraćanje. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i njegovim podzakonskim aktima.

Prije upotrebe detaljno pročitajte Tehnički list proizvoda.

Lazurit PerfekTON 0.75L Ebanovina – Netto sadržaj: 0,75 l

Ostali artikli u kategoriji Boje i lakovi u ponudi!
Posjetite nas na našoj Facebook stranici!

Dodatne informacije

Težina 0,8 kg